Stvarnopravni zakonik s komentarjem na spletu – UL info tok

Stvarnopravni zakonik s komentarjem je v zadnjih letih precej iskan tudi na spletu. Gre za praktično naravnan komentar, ki je v pomoč mnogim. Lahko se pohvali tudi z zelo dobrim pregledom nad sodno prakso, ki jo podaja, zaradi česar je še posebej cenjen. Kot pove že njegovo ime, najpomembnejši pravni akt na področju stvarnega prava.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem

Stvarno pravo – pomembno področje, urejeno že v času starega Rima

Stvarno pravo je področje, ki je tako zelo pomembno, da so ga poznali in do dobra razvili že stari Rimljani. Pravzaprav celotno stvarno pravo, na katerem je osnovan tudi Stvarnopravni zakonik s komentarjem, temeljni na pravu iz časov starega Rima.

Ena izmed specifičnih lastnosti stvarnega prava je dejstvo, da pozna omejeno število pravic (obligacijsko pravo jih na primer pozna neomejeno mnogo). Lahko bi rekli, da je najpomembnejša pravica stvarnega prava lastninska pravica.

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uživati ter z njo tudi razpolagati. Gre za osrednjo pravico ustavnega prava, temeljno človekovo pravico in za stvarno pravo temeljno oblastno pravico na stvari.

UL info tok

Stvarnopravni zakonik je v pravni red Slovenije vnesel moderno ureditev stvarnega prava

Od uveljavitve stvarnopravnega zakonika – temeljnega zakona, ki v Sloveniji ureja stvarno pravo in s tem tudi lastninsko pravico, je minilo že več kot 13 let. Gre za zakonik, ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij.

Pravna praksa se je morala v tem času prilagoditi številnim novostim, ki so v sklopu različnih zadev pred sodišči nastale in so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava.

Nova zakonodaja

Praktična naravnanost Stvarnopravnega zakonika s komentarjem

Stvarnopravni zakonik s komentarjem, ki je nastal, je precej praktično naravnan. V nasprotju z običajnimi komentarji nove zakonodaje, so se avtorji tokrat odločili za koncept, ki je zagotovo nekoliko bližji praktikom, saj ponuja pestro zbirko stališč sodne prakse. Zato v komentarju nikakor ne gre govoriti zgolj o preprostem pregledu sodne prakse, pač pa je ta povzeta s strokovno poglobljenim komentarjem k posameznim določbam Stvarnopravnega zakonika.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem nam ponudi tudi kvalitetno podano teoretično ozadje

Seveda pa v Stvarnopravnem zakoniku s komentarjem kljub vsemu ne manjka teorije. Je pa tudi ta bolj prilagojena uporabnikom v praksi. Še posebej je všeč odvetnikom, notarjem in sodnikom. Stvarnopravni zakonik s komentarjem je vsebinsko razdelan jasno in pregledno, nova zakonodaja pa je jasno predstavljena. Najprej uporabniku poda analizo posameznega instituta SPZ, vključno s sodno prakso, temu pa sledi sistematičen in pregleden prikaz jeder sodnih odločb.

Komentar zakona o javnem naročanju

Kaj je UL info tok in kako nam lahko pomaga pri spremljanju nove zakonodaje?

Dejstvo je, da nova zakonodaja ves čas nastaja ter nadomešča staro. Ker je spremembam včasih težko slediti, smo se v podjetju Uradni list Republiki Slovenije d.o.o. odločili, da vam ponudimo storitev za enostavno spremljanje nove zakonodaje. Poimenovali smo jo UL info tok. S pomočjo UL info toka lahko naročnik enostavno sledi novi zakonodaji ter javnim naročilom. Gre za produkt, ki olajša delo in posamezniku prihrani čas.

Poleg spremljanja nove zakonodaje lahko uporabnik s pomočjo UL info tok dostopa tudi do e-komentarjev različnih zakonov na spletu – med drugim tudi do Stvarnopravnega zakonika s komentarjem, ki jih mora sicer kupiti v tiskani različici.

UL info tok uporabnika – nova zakonodaja in samodejno obveščanje

UL info tok je nova, edinstvena rešitev Uradnega lista Republike Slovenije d. o. o., ki uporabniku ponudi pregled nad zakonodajo in javnimi naročili. Še več – uporabnika o novih normah in o javnih naročilih, katerih področje spremlja, obvesti tudi po elektronski pošti ali po sms sporočilih.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem

Uradni list na spletu z e-komentarji zakonodaje ponuja še večjo dodano vrednost

S pomočjo storitve UL info tok se Uradni list premika na splet, ki uporabniku ponuja številne nove možnosti in predvsem večjo uporabno vrednost. Ena izmed poglavitnih prednosti UL info tok so prav gotovo e-komentarji zakonodaje, ki jih lahko posamezniki sedaj prebiramo samo s pomočjo računalnika, telefona ali tabličnega računalnika.

E-komentarji se ažurno posodabljajo, naročnikom UL info tok pa tako ni potrebno kupovati nove tiskane verzije komentarja, kadar nova zakonodaja stopi v veljavo, saj se bo e-komentar na spletu enostavno posodobil.

Do podatkov lahko sedaj dostopamo tudi s telefona

Uporaba portala UL info tok ni vezana na posamezen računalnik, pač pa lahko do vseh vsebin storitve dostopamo s kateregakoli računalnika, tabličnega računalnika oz. mobilnega telefona. Potrebujemo le uporabniško ime in geslo ter povezavo do spleta.

Uporabnikom je poleg Stvaropravnega zakonika s komentarjem na voljo tudi komentar Zakona o javnem naročanju

Naročniki lahko v sklopu storitve UL info tok dostopajo tudi do komentarja Zakona o javnem naročanju. Gre za zakon, ki je bil sprejet že leta 2015. Novela ZJN-3C je v slovensko zakonodajo vnesla številne novosti, ki jih lahko najdemo zbrane tudi v komentarju Zakona o javnem naročanju.

Avtorji komentarja prihajajo iz vrst strokovnjakov, ki se lahko na področju javnega naročanja pohvalijo s številnimi večletnimi izkušnjami, nekateri izmed njih pa so sodelovali celo samem procesu snovanju sistema javnega naročanja pri nas ter pri nastajanju Zakona o javnem naročanju in njegovih spremembah.

Ob tem, ko v komentarju razlagajo vse pomembne zakonske spremembe in razloge zanje, vključno z navezavami na nekatere druge predpise, so določbe ZJN-3 (podobno kot določbe Stvarnopravnega zakonika s komentarjem) komentirane predvsem s praktičnega vidika. Bralci bodo z delom tako zagotovo dobili celovit pregled nad določbami, pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona in najnovejšo sodno prakso.

UL info tok