Kadrovska agencija oziroma agencija za zaposlovanje je ustanova, ki sklene delovno razmerje z delavcem, na podlagi pogodbe o koncesiji z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Zaposleni