Cena odpadnega železa je v veliki večini odvisna od razmer na trgu, vsekakor pa so odpadne kovine v svetu, ki je nenehno podvržen spremembam, svetel primer preobrazbe. Mednje