Dedovanje po stricu brez otrok ali dedovanje po teti brez otrok se lahko izvede na podlagi zakona ali na podlagi oporoke. To sta dva dedna naslova, ki ju