Denarno nadomestilo za brezposelnost (pravilno: denarno nadomestilo za primer brezposelnosti) je ena izmed pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti, ki jih natančneje ureja Zakon o