Redna odpoved s strani delavca (natančneje redna odpoved pogodbe o zaposlitvi) je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju tudi ZDR-1) v