Zaposlovanje mladih vključuje tako študente kot dijake, ki so stari najmanj 15 let. Če gre za osebo, ki že ima status dijaka, vendar še ni dopolnila 15 let,