Transportna kartonska embalaža je zelo primerno sredstvo za transport raznoraznih izdelkov. Ob praktični prenosljivosti so prednosti tovrstne embalaže še visoka stopnja zaščite krhkih izdelkov, stroškovna učinkovitost, okoljska prijaznost