Odkup odpadnih kovin pripomore k naši razbremenitvi in trajnostnemu razvoju okolja

Odkup odpadnih kovin predstavlja zelo koristno finančno in okoljsko odločitev, saj z njim razbremenimo svoj dom, skrbimo za trajnostno ohranjanje okolja, povrhu pa še za tovrstne surovine prejmemo plačilo. Cena odpadnih kovin se preračuna glede na stehtano težo, pri čemer je najbolj iskana kovina baker. Ob odkupu surovin v podjetju Barko zraven nudijo še pravilen odvoz in tehtanje.

V današnjem času je pri tehnološkem razvoju in rasti vse bolj pomemben trajnostni razvoj, pri katerem se uporabljajo reciklirane surovine. Pri gradnji novih nepremičnin, infrastrukturnih objektov, orodij, delovnih strojev, letal in vseh ostalih stvari, ki vsebujejo kovine, se tako dandanes uporabljajo tudi sekundarne surovine, kot so železo, baker in jeklo. S prodajo rabljenih surovin tako sprejmemo pomembno in odgovorno odločitev, ki prispeva k bolj zdravi, zeleni in trajnostni prihodnosti.

razrez-in-odkup-odpadnih-kovin

Cena odpadnih kovin se je v zadnjem letu močno povišala, saj smo priča pomanjkanju gradbenih materialov. Ravno zato je zdaj ravno pravi čas, da se odločite za odkup odpadnih kovin in razbremenite svoj vrt, garažo ali drugi shranjevalni prostor in tako še dodatno zaslužite. Če se želite pozanimati o ceni vaših odpadnih surovin, nam lahko na naši spletni strani pošljete vprašanje, ali pa nas pokličete.

 

Kje vse najdemo odpadne surovine?

Če se v vaši garaži, vrtu ali drugem shranjevalnem prostoru nahajajo odpadki nekoliko večje velikosti, obstaja velika verjetnost, da se med njimi nahajajo tudi odpadne surovine, ki so primerne za naš odkup. Mnogo ljudi sploh ne ve, da se med njihovimi smetmi nahajajo kovine, ki nosijo določeno vrednost in bi se jih zato splačalo prodati. Takšne materiale nekateri pogosto le odvržejo na neprimerna divja odlagališča (kar je zakonsko kaznivo dejanje), kar prinaša veliko škode okolju, hkrati pa bi lahko s temi surovinami tudi zaslužili nekaj denarja. Zato je priporočljivo, da se pozanimate o morebitnih materialih, ki bi lahko bili primerni za odkup odpadnih kovin.

Staro odpadno železo in druge vredne kovine se pri fizičnih osebah najpogosteje znajdejo v naštetih izdelkih:
– raznih vrtnih orodjih,
– delih mehanizacije za urejanje okolja,
– delih kmetijske mehanizacije,
– vrtnih ograjah,
– raznih okovjih,
– jeklenih posodah,
– radiatorjih,
– železnih in jeklenih ostankih pri gradbeništvu,
– večjih in manjših pokvarjenih gospodinjskih aparatih,
– kuhinjskem priboru,
– kljukah, ogrodjih za ključavnice,
– kovinskih igračah in okraskih in še v mnogo drugih predmetih.

odpadne-surovine

Kaj se zgodi, ko prodamo odpadne surovine?

Po odkupu odpadnih kovin jih nato odvozijo v svoje obrate in jih nato razrežejo na manjše kose. Železo se nato reciklira in proda naprej, kar je za porabnika železa izjemno koristno, saj stane manj, hkrati pa se porabi mnogo manj energije, kot bi je bilo potrebno za pridobivanje in predelavo nove železove rude. Kar 42,3% na novo proizvedenega jekla pride iz recikliranega materiala. Prav tako je približno 63% vseh pločevink za pijačo proizvedenih iz recikliranega železa!

Staro odpadno železo se tako reciklira, iz česar se pridobi materiale za mnogo novih izdelkov. Uporablja se pri gradnji stavb in mostov, pri izdelavi vozil, ladij in letal. Prav tako se uporablja za izdelavo različnih orodij in strojev, vključno s kladivi, vijaki in žeblji. Je pomemben sestavni del številnih vrst strojev, kot so motorji in generatorji. Uporablja pa se tudi za proizvodnjo bolj vsakodnevnih manjših izdelkov, vključno s papirjem, tkaninami, kemikalijami in farmacevtskimi izdelki.

staro-odpadno-zelezo

 

Kakšen okoljski vpliv ima odkup odpadnih kovin?

Predelava starih kovin je izjemnega pomena pri varovanju okolja in preprečevanju njegove degradacije. Ker je glavni vir energije za proizvodnjo novega železa premog, ki velja za najmanj čist vir energije, so se tako ob predelavi starega železa znatno zmanjša poraba premoga. Približno 25% vsega porabljenega premoga predstavlja industrija železa in za proizvodnjo ene tone surovega železa se posledično izpustita več kot dve toni ogljikovega dioksida. Vemo, da je ogljikov dioksid toplogredni plin, ki povzroča segrevanje ozračja.

Prav tako se pri proizvodnji ene tone jekla proizvede tudi pol tone žlindre, ki vsebuje mnogo strupenih kemikalij. Ta stranski proizvod se običajno odlaga na odlagališčih, kjer se toksini izločajo v tla in vodo. S predelavo starih kovin se tako znatno doprinese k preprečevanju onesnaženosti, degradacije in uničenja zraka, vode, prsti in ostalih naravnih virov, ki so nezamenljivega pomena v človeškem življenju.

Zakaj se torej odkup odpadnih kovin splača?

Čeprav stare kovine predstavljajo skoraj polovico uporabljenih materialov pri proizvodnji novih kovinskih izdelkov, pa se mnogo ljudi še vedno ne zaveda pomena recikliranja kovin. Po garažah, kleteh in vrtih se nabirajo smeti, ki zasedajo prostor, škodujejo okolju in po možnosti zaradi ostrih robov ter rje predstavljajo tudi nevarnost za razne poškodbe in okužbo s tetanusom. Hkrati pa se tako spregleda možnost za zaslužek, saj je cena odpadnih kovin vedno višja. Kot smo že omenili, se s prodajo tovrstnih surovin znatno prispeva k ohranjanju okolja.

V kolikor se zanimate za odkup sekundarnih surovin, vas zanima njihova cena, ali pa imate kakšna druga vprašanja v zvezi s tehtanjem ali odvozom, so vam na voljo pri podjetju Barko!

odkup-sekundarnih-surovin