Prosta delovna mesta, javna uprava: zaposlitev – policija in ostala delovna mesta

Prosta delovna mesta javna uprava, tudi to področje pokriva podjetje Optius. Izjemno različna delovna mesta, vse od zaposlitve v policiji do zaposlitve kot učitelj in pa vse do kuharja. Javna uprava namreč zaposluje ogromno število ljudi, ki so si po svoji izobrazbi in položaju lahko zelo različni.

Zaradi različnih področij, ki jih pokriva termin javna uprava, je v vsakem trenutku razpisanih več deset delovnih mest. Preverite našo spletno stran in si poiščite svojo novo zaposlitev, ki vam bo ustrezala.

zaposlitev v javni upravi

 

Kaj pomeni zaposlitev v javni upravi?

Zaposlitev v javni upravi v splošnem v praksi pomeni, da se dejavnost financira iz državnega proračuna. Pod javno upravo tako spadajo vse dejavnosti izvajanja oblasti ter javne službe, npr. zdravstvo, šolstvo, kultura … Pod izvajanje oblasti so zajeti tako državni organi kot tudi lokalni.

Glavni namen javne uprave in zaposlitve v javni upravi je delovanje v javnem interesu.

Prosta delovna mesta javne uprave lahko tako najdete na naslednjih področjih:

 • ministrstva- za finance, za infrastrukturo, za obrambo, za pravosodje …
 • upravne enote- Ljubljana, Maribor, Celje, Izola, Kranj …
 • vladne službe- Slovenska obveščevalno- varnostna služba, statistični urad …
 • drugi državni organi- banka Slovenije, državna volilna komisija, komisija za preprečevanje korupcije …
 • inšpekcijski organi- finančna uprava, tržni inšpektorat, zdravstveni inšpektorat …
 • centri za socialno delo- Celje, Gorenjska, Posavje …
 • geodetske uprave- Ljubljana, Ptuj, Sevnica …
 • finančni uradi- Brežice, Kranj, Velenje ..
 • policijske uprave- Celje, Nova Gorica, Novo mesto …
 • veleposlaništva- na Danskem, v Avstriji, v Turčiji …

Delovna mesta v javnem sektorju- plačilni razredi

Pri prostih delovnih mestih (javna uprava) pri pogovoru o plači vedno zasledimo ti. plačilne razrede. V javnem sektorju je višina plače odvisna od različnih dejavnikov povezanih z izobrazbo, leti delovne dobe in podobnim.

Plačilni razredi so pri delovnih mestih v javnem sektorju razvrščeni med 1. plačilni razred (osnovna neto plača okrog 800€) pa do 65. plačilnega razreda (osnovna neto plača okrog 3.200€). Po plačilni lestvici lahko napredujete, če ste premeščeni na zahtevnejše delovno mesto, dokončat višjo stopnjo izobrazbe ipd.

delovna mesta v javnem sektorju

 

Zaposlitev- policija in delo kot policist

Marsikdo si kot otrok želi poiskati zaposlitev v policiji, vendar pa se tekom življenja odloči za drugačno pot. Delo policista je namreč častno delo, ki pa od človeka zahteva več kot samo 8 ur na delavni dan. Ker je takšna zaposlitev (policija) precej zahteven poklic, je potrebno ustrezati določenim pogojem in zahtevam.

Zaposlitev v policiji- formalni pogoji

Prosta delovna mesta (javna uprava) v policiji od človeka zahtevajo nekaj osnovnih pogojev. Te formalni pogoji so:

 • stopnja izobrazbe,
 • kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper kandidata ni bila izdana pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • zgolj slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Evropski uniji,
 • kandidat je bil varnostno preverjen,
 • kandidat ni član politične stranke,
 • veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije.

Psihofizične sposobnosti pri zaposlitvi (policija)

Poleg formalnih pogojev za zaposlitev policije pa je potrebno izpolnjevati tudi naslednje psihofizične pogoje:

 • telesne zmogljivosti:
  • tek na 60 m,
  • skok v daljino z mesta,
  • vesa v zgibi,
  • premagovanje ovir nazaj,
  • tek na 2.400 m.
 • psihološki pregled,
 • selekcijski intervju:
  • motivacija,
  • ambicije in interesi,
  • znanja, sposobnosti, veščine,
  • osebne lastnosti.
 • informativni razgovor v zvezi s presojo vsebine tetovaže,
 • varnostno preverjanje.

Možnosti zaposlitve policije

Pri zaposlitvi v policiji vam v osnovi ponujamo tri različne poklice. Te poklici so:

 • policist: višješolsko izobraževanje traja 2 leti,
 • policist- nadzornik državne meje: usposabljanje traja 6 mesecev,
 • pomožni policist: delo na vpoklic, npr. ob naravnih nesrečah.

Poleg naštetih zaposlitev v policiji pa zaposlujemo tudi strokovne kadre. To so poklici, brez katerih ne more obstajati katerikoli državni organ, ko je na primer programer, določeni specialisti, električar …

zaposlitev policija

 

Prijava na delovna mesta v javnem sektorju

Na prosto delovno mesto javne uprave se prijavite kot na vsako drugo prosto delovno mesto- z življenjepisom ter spremnim pismom. V življenjepisu zapišite vse relevantne informacije za zaposlitev v javni upravi– od izobrazbe do predhodnih izkušenj in najvišje dosežene stopnje izobrazbe.

V spremnem pismu pojasnite, zakaj ste vi najboljši kandidat za razpisano delovno mesto in na razgovor za prosto delovno mesto javne uprave vas bodo povabili kot bi trenil. Razgovor je ključen element pri spoznavanju delodajalca in spoznavanje samega podjetja kot tudi nadrejenega.

zaposlitev v policiji

 

Pomoč pri iskanju prostih delovnih mest v javnem sektorju

Naša spletna stran podjetja Optius je polna najrazličnejših nasvetov- od tega kako napisati kvaliteten življenjepis do bolj specifičnih stvari. Če se s prijavljanjem na prosto delovno mesto (javna uprava ali katerokoli drugo) srečujete prvič, za nekaj osnovnih informacij obiščite spletno stran podjetja Optius.

Za nadaljnje korake vam lahko pri iskanju zaposlitve pomagamo, prijavit pa se lahko tudi na naše e-novice. S tem boste bili ob razpisu novi delovnih mest, ki so za vas zanimive, nemudoma obveščeni preko e-pošte.

Ne dovolite, da vam sanjska služba spolzi iz rok zaradi popolnega nesmisla, kot je npr. nečitljivo napisan življenjepis.

zaposlovanje