Agencija za zaposlovanje opravi izbor kadrov namesto vas

Agencija za zaposlovanje s svojimi preizkušenimi in učinkovitimi metodami pomaga poiskati najbolj primeren kader, ki ga potrebujete v vašem podjetju. Na podlagi vašega povpraševanja opravijo natančno analizo in pripravo projekta. Nato izdelajo podroben profil, na osnovi katerega opravijo izbor ustreznih kandidatov. Povežejo vas z njimi in organizirajo zaposlitvene razgovore. Po končanem izbirnem obdobju uredijo vso potrebno dokumentacijo in tako vodijo ves zaposlitveni postopek od začetka do konca. Takšno posredovanje vam omogoča ogromen prihranek časa in stroškov, predvsem pa boste z njihovo pomočjo dobili idealno osebo, ki jo potrebujete za delo v podjetju.

Prednost takšnega načina iskanja kandidatov je predvsem hitro in učinkovito zaposlovanje. Nekatera podjetja namreč nimajo svojega kadrovskega oddelka, ki bi se ukvarjal z iskanjem novih zaposlenih, sploh v primeru, kadar se povečane potrebe po delavcih pojavijo nepričakovano ali samo za krajša obdobja. Nekateri raje svoj čas in energijo usmerijo v razvijanje lastnega posla in iskanje novih poslovnih priložnosti. Zato je agencija za posredovanje delovne sile tista, ki prevzame vlogo kadrovske službe, medtem ko se lahko vi osredotočite na rast in razvoj podjetja.

agencija-za-zaposlovanje-delavcev

 

Izbor kadrov opravijo strokovno in kvalitetno, predvsem pa hitro

Na podlagi zahtev, kakšne veščine in znanja pričakujete od bodočega zaposlenega, opravijo celovito analizo podjetja in delovnega mesta. Ob upoštevanju vaših pričakovanj in želja izdelajo natančen profil kandidata. Iskanje ustreznih ljudi lahko poteka preko javnih razpisov, vsaka agencija za zaposlovanje pa ima tudi svojo bazo iskalcev, med katerimi lahko hitro najdejo takšne, ki najbolj ustrezajo razpisnim pogojem. Ta način poslovanja maksimalno skrajša čas iskanja in vašemu podjetju najhitreje zagotovi primerno osebo.

S tistimi, ki ustrezajo razpisnimi pogojem, opravijo uvodne razgovore, po potrebi pa tudi testiranje osebnostnih lastnosti ali zahtevanih veščin. Na osnovi tega naredijo ožji izbor primernih oseb, za katere organizirajo razgovore pri vas. Ko opravite končni izbor, pa poskrbijo za urejanje vse potrebne dokumentacije od zdravniških pregledov, zavarovanja in vseh administrativnih, pravnih in računovodskih del.

 

Diskretno pomagajo tudi pri izboru kadra za posebno zahtevna vodilna mesta

Kadar gre za iskanje visoko usposobljenega kadra na vodilnih položajih, se poslužujejo tako imenovanega »headhuntinga« oziroma prevedeno »lova na glave«. Čeprav se pojem sliši malce brutalno, pa je njegov pomen čisto drugačen. Glede na visoka pričakovanja kompetenc in odgovornosti, ki jih mora izpolnjevati oseba na zahtevnem vodilnem mestu, mora biti izbira kandidatov zelo premišljena.

Cilj iskanja je najti osebo z najboljšim znanjem, potencialom in referencami. Osebo, ki bi ustrezala viziji podjetja, s svojimi veščinami, izkušnjami in svežimi idejami pa bi še pripomogla k razvoju in večjemu poslovnem uspehu. Za iskanje ustreznega kandidata na diskreten etičen način uporabljajo notranje in zunanje vire informacij, vzpostavijo stik ter se dogovorijo o pogojih. Pri tem uporabijo diplomatsko sposobnost pogajanja in se potrudijo, da osebo, v kateri začutijo potencial in primernost za delovno mesto, vzpodbudijo, da ponudbo sprejme.

izbor-kadrov-za-zaposlitev

 

Agencija za posredovanje delovne sile neguje osebni pristop pri iskanju zaposlitve

Agencija za zaposlovanje nudi svojim strankam celovit paket storitev na področju upravljanja s človeškimi viri in to na najboljši možen način. Strokovno usposobljeno osebje zagotavlja temeljito in učinkovito selekcijo primernega kadra za potrebe vašega podjetja. S pomočjo analitičnih orodij kot so pridobivanje informacij, njihova analiza, opravljanje psiholoških ali drugih individualnih testiranj, strukturiranih intervjujev in podobno, zožajo izbor kadrov na minimum. Tem se nato temeljito posvetijo in pridobijo informacije glede na njihove cilje in kompetence. O končni izbiri primernega kandidata odločate vi, lahko pa vam svetujejo njihovi strokovnjaki.

Nekatera podjetja se odločijo za sodelovanje z agencijo, ker potrebujejo delavca s točno določenim profilom ali pa gre za občutljivo, zaupno delovno mesto in ne želijo objaviti javnega razpisa. S tem se izognejo nepotrebni izgubi časa z iskanjem primernega kandidata med množico takšnih, ki ne ustrezajo pogojem. Zato je sodelovanje ključnega pomena, saj s svojimi metodami zelo uspešno in v kratkem času najdejo prav takšno osebo, ki ustreza vsem kriterijem.

 

Poslanstvo agencije Dekra je povezovanje ljudi in dela

Po podpisu Pogodbe o zagotavljanju delavcev z vami skrbijo za zagotavljanje primernih ljudi za delo v vašem podjetju. S tem prihranite čas in denar za postopke iskanja primernih kandidatov, saj delavec podpiše pogodbo o zaposlitvi z njimi. Poleg agencijskega dela posredujejo pri zaposlovanju v vašem podjetju s tem, da opravijo namesto vas analizo prostih delovnih mest, izbor primernih kandidatov, organizirajo razgovore z njimi ter po vašem končnem izboru uredijo vsa potrebna administrativna dela. Pri iskanju kandidatov izdelajo tudi psihološko oceno potenciala za zagotavljanje uspešnosti pri delu.

Za svoje naročnike organizirajo in izvajajo programe prezaposlovanja, treninge mehkih veščin, različna testiranja, coaching za vodilne delavce, pripravo sistemizacije, ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti ter drugo. Na produktivnost zaposlenih in s tem uspešnost podjetja ima velik vpliv dobra organizacijska klima med zaposlenimi. Tega se dobro zavedajo, zato vam pomagajo pri merjenju psihološke atmosfere na delovnem mestu.

Sodelujejo tudi na področju pospeševanja prodaje in dviga kvalitete storitev z metodo »skritega kupca«. Opravljajo raziskavo tržišča s štetjem obiskovalcev in opravljenih nakupov na vaših prodajnih mestih. S kupci opravljajo raziskave njihovega zadovoljstva, rezultati pa vam pomagajo pri izboljšanju kakovosti ponudbe in storitev.

agencija-za-posredovanje-delovne-sile