Administrativna dela in vpliv agencije za zaposlovanje na poslovanje podjetja

Administrativna dela predstavljajo precejšen del vodenja podjetja. Njihovo pravilno vodenje pa je v večji meri povezano z uspešnostjo podjetja ter dobičkonosnostjo. Administracija je v poslovnem svetu širok pojem, ki zajema vse od priprave pogodb za zaposlitev za nedoločen čas in določen čas, vodenje evidence o zaposlenih, izdajanja računov ter vodenja drugih obveznosti.

Administrativne naloge v podjetju se hitro naberejo, zato ni dovolj le mesečni pregled računov. Dobro vodenje namreč zahteva dnevno, tedensko in mesečno opravljanje administrativnih del. Izpolnjevanje obrazcev in premnoge preglednice lastnike majhnih podjetij prestrašijo, velika podjetja pa preprosto nimajo časa zanje. Želijo se namreč osredotočiti na opravljanje svoje primarne dejavnosti in doseganje ciljev, ki so odločilni za njihovo rast. Zato za pomoč najamejo agencijo za zaposlovanje.

administrativna-dela
Agencija za zaposlovanje poskrbi za brezskrbno doseganje ciljev podjetja

Agencija za kadre oziroma HR agencija deluje kot posrednik med podjetjem in iskalcem zaposlitve. Kader agencija najde preko javnih razpisov, s pomočjo že obstoječe evidence ali s headhuntingom. Nato kadrovniki s pomočjo selekcije, meritev, testiranj in intervjujev izberejo najustreznejše kandidate, ki se popolnoma skladajo s cilji in vizijo podjetja. Temu sledijo še razgovori z naročniki, nato pa se izbranemu posamezniku ponudi:

• Zaposlitev za nedoločen čas ali določen čas
• Polovični ali polni delovni čas
• Zaposlitev od doma ali v podjetju

Vloga HR agencije pa ni omejena le na iskanje delavcev in njihovo zaposlovanje. Agencija za zaposlovanje Dekra Zaposlitev d.o.o. opravlja še:

• Računovodska in administrativna dela
• Posredovanje pri zaposlovanju z analizo, pridobivanjem kandidatov, izborom in organizacijo razgovorov
• Pravna dela
• Kadrovsko svetovanje z urejanjem delovnih mest (zaposlitev od doma, prezaposlitev, delo s polnim ali polovičnim delovnim časom), coachingi vodij, treningi “mehkih veščin”, sociometričnimi testiranji in ocenjevanji delovne uspešnosti
• Merjenje organizacijske klime z merjenjem psihološke atmosfere
• Psihološke ocene z najsodobnejšimi postopki in metodami ocenjevanja veščin, sposobnosti in motivacije
• Skrite nakupe (Mystery Shopping)
• Štetje obiskovalcev (Visti Count)
• Raziskave zadovoljstva kupcev (After Shopping)
• Promocije in pospeševanje prodaje
• Merjenje zadovoljstva
• Ocenjevanje delovnih sposobnosti vodij z večjim številom sodelavcev (DEKRA 360°)

Vse meritve, ocenjevanja, svetovanja in druga dela so opravljena s strani visoko usposobljenih kadrovskih svetovalcev. Prav tako so individualno prilagojena panogi in podjetju.

zaposlitev-od-doma

Agencija za zaposlovanje in njena pomoč pri opravljanju administrativnih del

Administrativna dela podjetjem na začetku poslovne poti ne vzamejo veliko časa. Toda s povečanjem dobička, več strankami še tako preproste administrativne naloge postanejo precejšen zalogaj. Sprva majhna opravila, kot sta obračun plač ali izdajanje računov z nepričakovanimi zapleti, hitro postanejo ogromna potrata časa. Agencija zaposluje strokovnjake, ki bodo za podjetje urejali administracijo ter jim pomagali sprejemati boljše odločitve pri poslovanju. Ti strokovnjaki so glede na potrebe podjetja zaposleni za polovični ali polni delovni čas, delo pa opravljajo od doma ali v podjetju. Zaposlitev od doma je pri urejanju administracije pogosta, saj so podatki lahko podjetju posredovani preko e-mail sporočil.

Se še vedno sprašujete, zakaj bi vaše podjetje najelo HR agencijo za zaposlovanje kadra? Agencija nima le neprecenljivih izkušenj, temveč imajo tudi vire. S podatkovno bazo potencialnih kandidatov dosežejo veliko talenta in s tem poiščejo najboljšega kandidata za delovno mesto. Njihovi kadrovniki vedo, kaj morajo iskati pri kandidatu, kako oceniti njegove sposobnosti ter v kolikor je to potrebno, kako ga privabiti v podjetje. Ocenjevanje kandidatov vselej poteka nepristransko, saj je njihov cilj najti osebo, ki se bo skladala z vrednotami podjetja. Pomemben del najema je tudi večji prihranek časa in denarja.

Vsi poznamo pregovor, ki veleva, da je čas denar. Zato je ključno, da podjetja ne izgubljajo časa z urejanjem administracije ali iskanjem kandidatov, za katere se kasneje izkaže, da so neustrezni.

outsourcing

5 prednosti, ki jih prinaša najem agencije za kadre pri opravljanju administrativnih del?

Administrativna dela so poglaviten del uspešnega vodenja podjetja. Najem agencije za zaposlovanje je strateško ključna odločitev. Z izkušnjami, sredstvi in strokovnim znanjem bo svojo ponudbo individualno prilagodila podjetju. Neprecenljivi partner s svojimi izkušnjami pripomore, da podjetje:

1. Opravlja svojo primarno nalogo
Obračun plač, davkov, upravljanje s človeškimi viri ter druga podobna opravila terjajo čas. Čas, ki ga večja podjetja pogostokrat nimajo. Najem strokovnjakov za opravljanje takšnih nalog omogoča, da se podjetje osredotoči na razvoj, doseganje ciljev ter dobiček.

2. Vzpostavi sistem za nemoteno delovanje
Nepoznavanje računovodstva, prava, zakonov, predpisov in omejitev hitro privede do morebitnih pravnih težav, glob itd. Najem agencije zmanjša tveganje za morebitne težave ter vzpostavi varen sistem za nemoteno delovanje podjetja.

3. Sprejema boljše poslovne odločitve
Administrativna dela ponujajo bistven vpogled v poslovanje podjetja in njegove pomanjkljivosti. Na podlagi določenih izračunov lahko podjetje najde nove poslovne rešitve, ki bodo poskrbele za boljšo finančno napoved ter povečanje dobička.

4. Privabi vodilne strokovnjake
S headhuntingom v agenciji privabijo vrhunski vodilni kader. A s slabim poslovanjem, globami, kršenjem zakonov in le malo ugodnostmi bo ta težko prišel v podjetje. Administrativna dela poskrbijo, da se naštete nepravilnosti ne pojavijo ter da ima podjetje ustrezen proračun in določene ugodnosti za privabljanje talenta.

5. Poveča produktivnost zaposlenih
Kakovostna agencija bo poskrbela za merjenje delovne klime, ki posledično vpliva na produktivnost delavcev. Neustrezen ali slabo kvalificiran kader bo težko pripomogel h konkurenčnosti podjetja. Z reorganizacijo in dodatnim izobraževanjem bo agencija poskrbela za usposobljen kader, v primeru nepričakovanega odpuščanja pa delavcem zagotovila nova delovna mesta.

agencija-za-kadre