CoVL izvršba v prenovljenem postopku rešuje številne težave slovenskega pravosodja

CoVL izvršba in portal CoVL predstavljata odgovor na dejstvo, da je bil izvršilni postopek vse od sprejetja Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) rak rana slovenskega pravosodja. Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ga s kratico imenujemo CoVL, je bil ustanovljen leta 2008. Z ustanovitvijo oddelka je bila naslovljena marsikatera težava, ki se je prej pojavljala v sodstvu Republike Slovenije. Ena izmed najvidnejših je bila že sama neučinkovitost izvršilnega postopka, posledično pa je prihajalo do velikih sodnih zaostankov na področju izvršb. S CoVL izvršbo se je celoten postopek izvršbe digitaliziral in postal uporabniku prijaznejši, nujno pa s tem tudi učinkovitejši.

Verjetno se prav vsi strinjamo, da je informatizacija sistemov postala del našega vsakdana, saj nam olajša in poenostavi najrazličnejše postopke. Nič drugače ni pri e izvršbi. Postopek zaradi informatizacije sedaj teče precej hitreje in vsekakor tudi veliko bolj učinkovito.

Covl izvršba terjatev

E izvršba – postopek vlaganja CoVL izvršbe se še zmeraj lahko začne po papirnati ali po digitalni poti

CoVL izvršba se lahko še zmeraj vloži na dva načina in sicer fizično – v papirnati obliki po pošti – ali pa kot CoVL e izvršba, ki jo vložimo preko portala e-sodstvo.

 

E-izvršba – postopek vložitve e izvršbe po digitalni poti

Potek vložitve CoVL e izvršbe se torej lahko začne elektronsko. Vse se začne s prijavo uporabnika v CoVL portal, nato pa portal zelo pregledno vodi uporabnika čez vse korake, ki jih mora za vložitev e izvršbe urediti.  Postopek je enostaven, prijazen za uporabo, hkrati pa vlagatelju e-izvršbe daje natančna navodila, tako da je postopek tudi zelo pregleden.

Še ena izmed novosti, ki so za uporabnika portala ugodne in postopek še olajšajo, je dejstvo, da v primeru vložitve e izvršbe CoVL sistem sam izračuna sodno takso, uporabnik pa pridobi tudi vsa navodila za njeno nakazilo.

Kot vidimo, je vzpostavitev e izvršbe in postopka v CoVL portalu sam postopek izvršbe precej olajšala. Načeloma velja, da bo v večini primerov CoVL oddano vlogo obdelal že v roku dveh delovnih dni ter upniku poslal sklep o izvršbi.

 

Kako poteka postopek vložitve izvršbe po pošti?

Če se uporabnik odloči, da bo CoVL izvršbo vložil v papirnati obliki, mora najprej na spletni strani CoVL sodišča pridobiti obrazec z naslovom Predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine. Vsak CoVL obrazec je unikaten, saj mora vsebovati svojo sklicno številko, na katero se je potrebno sklicevati pri plačilu sodne takse za CoVL izvršbo. Da bi bil obrazec pravilno izpolnjen, mora vlagatelj obrazca poznati vsebino predloga za CoVL izvršbo na podlagi verodostojne listine, kakor ga določa 40. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju. Pred samo vložitvijo CoVL izvršbe, mora upnik poizvesti tudi o finančnih kazalnikih dolžnika. Pravilno izpolnjen obrazec se pošlje priporočeno po pošti na CoVL sodišče.