Predpisi vlade, vladne uredbe in vladni odloki dostopni na spletu

Predpisi vlade, vladne uredbe in vladni odloki so na spletu prosto dostopni vsakomur, ki jih ima željo in čas poiskati.

Vse našteto lahko hitro najdemo na spletni strani UL info tok. Gre za prostor, kjer so objavljeni prav vsi predpisi vlade, pa tudi druga veljavna zakonodaja. Vendar jih mora uporabnik sam poiskati in se med vladnimi odloki na spletu tudi znajti. Točno mora vedeti, kaj išče oz. kaj potrebuje.

Zakonodaja na UL info tok je zaradi večje preglednosti in s tem tudi boljše uporabniške izkušnje razdeljena v tri dele:

  • uredbeni del;
  • mednarodne pogodbe;
  • razglasni del.

vladni odloki na spletu

Za predpise vlade, vladne uredbe in vladne odloke je seveda najpomembnejši uredbeni del glasila, kjer najdemo objavljeno ustavo, zakone in druge akte državnega zbora, državnega sveta, predsednika republike, predpise ministrov, splošne akte, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepe ustavnega sodišča ter akte lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.

V delu mednarodnih pogodb nas čakajo pogodbe, ki so ratificirane z zakonom, uredbo ali z drugim predpisom, ki ga je izdala vlada.

V razglasnem delu pa najdemo javne razpise, natečaje, vpise v registre, nekatere preklice in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno.

Težava se pojavi takrat, kadar posamezniki nimajo niti vedenja o tem, da je nov predpis ali zakon ugledal luč sveta in v zmoti o tem, da delujejo pravilno, pravzaprav kršijo veljavno zakonodajo na svojem področju. Slednje bo storitev UL info tok odpravila, saj so predpisi redno aktualizirani.

vladne uredbe

 

Storitev UL info tok posameznika obvešča o vseh zakonodajnih novostih

Da do težav ne bi prihajalo, vas o vseh zakonodajnih novostih in predpisih lahko obvesti tudi storitev  UL info tok. Gre za storitev, ki naročnikom omogoča, da so o vseh zakonodajnih novostih obveščeni kar po e-pošti ali po sms sporočilu – odvisno od tega, kaj izberejo v svojih uporabniških straneh.

V sklopu storitve UL info tok posameznik izbere, katera področja želi spremljati, storitev pa ga nato obvešča le o teh. Tako boste sproti obveščeni o predpisih vlade, vladnih uredbah in odlokih ter ostalih novostih.

Obveščanje o aktualni zakonodaji je prvih 14 dni brezplačno

Vsem uporabnikom, ki bi jih storitev zanimala, Uradni list RS, omogoča brezplačno 14-dnevno testno obdobje, v katerem lahko celotno storitev tudi preizkusijo in se zanjo odločijo prepričani, da je storitev to, kar pri svojem delu potrebujejo.

vladni odloki